TYNK GIPSOWY LEKKI DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO 6.3


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki 6.3 SOLBET służy do wykonywania jednowarstwowych tynków na podłożach z betonu komórkowego, ceramicznych, betonowych itp. wewnątrz budynków metodą mechaniczną. Zaprawa może zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, m.in. tłuszczy, bitumów i pyłów.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki 6.3 SOLBET jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego oraz wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość nanoszenia i obróbki końcowej.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 15 litrów wody na 30 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Grubość warstwy: 8 mm do 10 mm
- Grubość kruszywa: do 1 mm
- Zużycie: ok. 0,85kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Czas zużycia: ok. 2,5 godz.
- Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Izolacyjność akustyczna: NPD
- Opór cieplny: NPD
- Termin przydatności do użycia: 3 miesiące od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA