KLEJ GIPSOWY 6.9


PRZEZNACZENIE:

SOLBET Klej gipsowy 6.9 przeznaczony jest do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian, do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych wewnątrz budynków. Może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.


WŁAŚCIWOŚCI:

SOLBET Klej gipsowy jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość aplikacji.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 9,5 litrów wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Grubość warstwy: 5 mm do 15 mm
- Wytrzymałość na zginanie: min. 2,5 N/mm2
- Grubość kruszywa: do 0,2 mm
- Zużycie: 2,5 kg do 5,0 kg na 1 m2 płyty gipsowo-kartonowej, w zależności od nierówności podłoża
- Czas zużycia: ok. 45min.
- Wytrzymałość na ściskanie: minimum 6N/mm2
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,06 N/mm2
- Zawartość spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaSO 4 : ≥ 30 %
- Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki - Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu i składowania.


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA