TYNK GIPSOWY RĘCZNY 6.1


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa Tynk gipsowy ręczny SOLBET 6.1 służy do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków metodą nakładania ręcznego. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, m.in. tłuszczy, bitumów i pyłów.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Tynk gipsowy ręczny SOLBET 6.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość nanoszenia i obróbki końcowej.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 10 litrów wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Grubość warstwy: 8 mm do 10 mm
- Grubość kruszywa: do 1 mm
- Zużycie: ok. 1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Czas zużycia: ok. 1 godz.
- Poczatek wiazania: >20 min.
- Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat < 0,39 W/mK
- Izolacyjność akustyczna: NPD
- Opór cieplny: NPD
- Termin przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA