KSZTAŁTKI U

Są elementami traconego szalunku. Kształtki U służą do wykonywania w nich elementów żelbetowych (belek oraz słupów żelbetowych). Zróżnicowana szerokość elementów pozwala dopasować je do szerokości bloczków wykorzystywanych przy budowie ścian.
Kształtki U sprawdzą się bardzo dobrze m.in. w przypadku konieczności wykonania nadproży nad otworami o większej szerokości niż 180 cm. Ten typ nadproży wykonuje się często również jako zintegrowany z wieńcem. W przypadku ścian jednowarstwowych należy pamiętać o wykonaniu docieplenia z hydrofobowej (nienasiąkliwej) wełny mineralnej lub styropianu, który umieszcza się wewnątrz kształtki od jej zewnętrznej strony.


» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 50 cm, szerokość: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gęstości: 400 i 600


TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
» Należy wypełniać spoiny poziome
» Należy wypełniać spoiny pionowe
» Uwaga: kształtki U same w sobie nie tworzą elementu konstrukcyjnego w ścianie. Na czas wiązania betonu wymagają podparcia montażowego.


Kształtki U

Nazwa produktu Wymiary [mm] Masa 1 szt.
[kg]
Liczba sztuk na palecie Liczba mb na palecie [m] Wymiary palety [cm] Masa palety brutto [kg] Typ palety
szerokość wysokość długość
Kształtka U 420 240 500 18,64 20 10 110x120x96 388 zwrotna
240 10,17 40 20 105x120x96 431
300 11,19 24 12 105x120x96 284
360 15,25 24 12 110x120x96 381

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA