Z CZEGO PRODUKUJEMY BETON KOMÓRKOWY

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (ABK) należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata.
Powstaje z cementu, wapna i gipsu jako spoiw, wypełniaczy w postaci piasku i niewielkiej ilości proszku aluminiowego (lub pasty), który działa jako środek porotwórczy.

To najcieplejszy materiał konstrukcyjny – bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną wznoszonych z niego budynków.
Z 1m3 surowców można uzyskać aż 5m3 betonu komórkowego. Tak duża wydajność gwarantuje ekonomię wykorzystania surowców wpisującą się w proekologiczną politykę zrównoważonego rozwoju.

Fot.: Porowata struktura betonu komórkowego to mocny szkielet otoczony porami powietrza

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA